[Mp3-320kbps]-อัสนี & วสันต์ โชติกุล 25 อัลบั้ม [Full Album] [Upfile]


อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\01 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - บ้าหอบฟาง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\02 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ไม่เป็นไร.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\03 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - เดือนเพ็ญ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\04 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - กาละเทศะ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\05 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - เพลงของเขา.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\06 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - น้ำเอย น้ำใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\07 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - วันนี้ วันดี วันที่เป็นไท.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\08 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - สมชายกล้าหาญ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\09 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - บอกแล้ว.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\10 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - บ้าหอบฟาง (Live).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\11 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ไม่เป็นไร (Live).mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า\01 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ผักชีโรยหน้า.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า\02 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ก็เคยสัญญา.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า\03 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - เสี่ยวรำพึง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า\04 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - บังอรเอาแต่นอน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า\05 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - สายล่อฟ้า.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า\06 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ให้มันเป็นไป.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า\07 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ทั้งทั้งที่รู้.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า\08 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - หนึ่งมิตรชิดใกล้.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า\09 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ขลุ่ยผิว.mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ\01 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - บังเอิญติดดิน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ\02 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ยินยอม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ\03 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - กระดี่ได้น้ำ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ\04 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ทำดีได้ดี.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ\05 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - วีณาแกว่งไกว.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ\06 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ร่ำไร.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ\07 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - เบื๊อก.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ\08 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ทนไม่ได้.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ\09 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - กล้าหาญ-ชาญชัย.mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง\01 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ยินดีไม่มีปัญหา.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง\02 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - อยากจะลืม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง\03 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - วัวลืมตัว.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง\04 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - สุขใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง\05 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - กรุงเทพมหานคร.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง\06 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ได้อย่างเสียอย่าง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง\07 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ทองไม่รู้ร้อน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง\08 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ไม่เกี่ยวกัน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง\09 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - หัวใจสะออน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง\10 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ฟักทอง.mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด\01 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - กุ้มใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด\02 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - เธอปันใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด\03 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - เล็กลง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด\04 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - คงเดิม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด\05 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - สัปปะรด.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด\06 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - เหลือเก็บ เหลือจ่าย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด\07 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - เกี่ยวก้อย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด\08 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ไม่จบ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด\09 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ทำไม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด\10 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ดอกไม้ไปไหน.mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\01 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - รุ้งกินน้ำ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\02 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ลักไก่.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\03 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ลงเอย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\04 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ทุกข์ไม่เว้นวันราชการ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\05 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ความงามที่แตกต่าง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\06 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - คิดไปคิดมาเห็นแต่หน้าเธอ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\07 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - รักเธอเสมอ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\08 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - อเมริกา.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\09 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ตาอยู่.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\10 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ลาก่อน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\11 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ลาก่อน ( บรรเลง ).mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\01 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - บางอ้อ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\02 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - อย่าเลย ขอบใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\03 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - I love you.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\04 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - อยากได้ยินว่ารักกัน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\05 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ดาวล้อมเดือน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\06 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - เชียร์ขาดใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\07 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - The Spoon.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\08 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - คนหลายใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\09 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ข้าวเย็น.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\10 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ทำอยู่ ทำไป (ภาคแนะนำ).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\11 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - เดือนเมษา.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\12 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - สัจธรรม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\13 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ข้าวเย็น Backing track.mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\01 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - จินตนาการ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\02 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - เป็นยักษ์เป็นมาร.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\03 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - สิทธิ์ของเธอ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\04 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ลูกผู้ชาย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\05 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ไม่รู้.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\06 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - เพลงป่า.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\07 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ฉันเอง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\08 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - พิรุธ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\09 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - รับไม่ไหว.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\10 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ฉันเสียดาย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\11 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ทุกทุกคนเป็นคนดี.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\12 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - สิทธิ์ของเธอ ( Minus-1).mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\01 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - เด็กเลี้แกะ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\02 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - So sad.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\03 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - อยากให้อยู่ด้วยไหม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\04 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - จะพายาม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\05 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ดิน น้ำ ลม ไฟ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\06 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - เจ็บแต่ดี.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\07 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - รู้เลย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\08 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - สู้สุดใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\09 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ยืนหยัด ยืนยง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\10 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ใกล้กับไกล.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\11 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - 30 กุมภา 2549.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\12 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ยิ่งสูงยิ่งหนาว.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\13 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - สำเนียงประชาธิปไตย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\14 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - โศกเศร้าเสียเหลือเกิน.mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน\01 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ยินยอม (อคูสติก).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน\02 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน\03 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - เจ้าสาวที่กลัวฝน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน\04 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ลืม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน\05 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ห้องของฉัน (อคูสติก).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน\06 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ลาก่อน (อคูสติก).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน\07 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ดอกไม้พลาสติก.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน\08 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ไม่กล้าบอกเธอ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน\09 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ยินดีไม่มีปัญหา (อคูสติก).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน\10 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - ให้เธอ (อคูสติก).mp3วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\01 - วสันต์ & อีสซึ่น - เลยตามเลย.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\02 - วสันต์ & อีสซึ่น - ให้เธอ.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\03 - วสันต์ & อีสซึ่น - ห้องของฉัน.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\04 - วสันต์ & อีสซึ่น - อาจจะพอแล้ว.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\05 - วสันต์ & อีสซึ่น - ชีวิตกับความหวัง.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\06 - วสันต์ & อีสซึ่น - พบกันครึ่งทาง.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\07 - วสันต์ & อีสซึ่น - มาร์ชคนง่วงนอน.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\08 - วสันต์ & อีสซึ่น - อยากกลับบ้าน.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\09 - วสันต์ & อีสซึ่น - รีบทำ.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\10 - วสันต์ & อีสซึ่น - หัวใจมันเบื่อ.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\11 - วสันต์ & อีสซึ่น - จะเรียนรู้.mp3


วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ\01 - วสันต์ โชติกุล - ขึ้นโต๊ะ.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ\02 - วสันต์ โชติกุล - แทนคำนั้น.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ\03 - วสันต์ โชติกุล - เชิญแขก.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ\04 - วสันต์ โชติกุล - ไม่มีทาง.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ\05 - วสันต์ โชติกุล - สับสน.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ\06 - วสันต์ โชติกุล - ช่างมันนะ.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ\07 - วสันต์ โชติกุล - ฝันที่สวยงาม.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ\08 - วสันต์ โชติกุล - ตกใจ.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ\09 - วสันต์ โชติกุล - ทุกที ทุกที่เลย.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ\10 - วสันต์ โชติกุล - ฉันเองก็เสียใจ.mp3


วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\01 - วสันต์ & อีสซึ่น - หนึ่งมิตรชิดใกล้.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\02 - วสันต์ & อีสซึ่น - ทัศนาจร.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\03 - วสันต์ & อีสซึ่น - ชาวดง.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\04 - วสันต์ & อีสซึ่น - วิญญาณในภาพถ่าย.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\05 - วสันต์ & อีสซึ่น - ชีวิตกับความหวัง.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\06 - วสันต์ & อีสซึ่น - เพื่อนกับชีวิต.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\07 - วสันต์ & อีสซึ่น - เกาะสวรรค์.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\08 - วสันต์ & อีสซึ่น - แม่สาวตางาม.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\09 - วสันต์ & อีสซึ่น - เซิ้งสากล.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\10 - วสันต์ & อีสซึ่น - กิ่งดอกฟ้า.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\11 - วสันต์ & อีสซึ่น - สามเกลอพเนจร.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\12 - วสันต์ & อีสซึ่น - แกะเจ้าเลห์.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\13 - วสันต์ & อีสซึ่น - บนเส้นทางรัก.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\14 - วสันต์ & อีสซึ่น - สัมพันธ์ไทย.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\01 - Isn.t - หนึ่งมิตรชิดใกล้.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\02 - Isn.t - ทัศนาจร.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\03 - Isn.t - ชาวดง.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\04 - Isn.t - วิญญาณในภาพถ่าย.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\05 - Isn.t - ชีวิตกับความหวัง.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\06 - Isn.t - เพื่อนกับชีวิต.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\07 - Isn.t - เกาะสวรรค์.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\08 - Isn.t - แม่สาวตางาม.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\09 - Isn.t - เซิ้งสากล.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\10 - Isn.t - กิ่งดอกฟ้า.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\11 - Isn.t - สามเกลอพเนจร.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\12 - Isn.t - แกะเจ้าเลห์.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\13 - Isn.t - บนเส้นทางรัก.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\14 - Isn.t - สัมพันธ์ไทย.mp3


อัสนี - วสันต์ - Collection 3\อัสนี - วสันต์ - 01. สายล่อฟ้า.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 3\อัสนี - วสันต์ - 02. ฟักทอง.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 3\อัสนี - วสันต์ - 03. วัวลืมตัว.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 3\อัสนี - วสันต์ - 04. เสี่ยวรำพึง.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 3\อัสนี - วสันต์ - 05. ทองไม่รู้ร้อน.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 3\อัสนี - วสันต์ - 06. ให้มันเป็นไป.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 3\อัสนี - วสันต์ - 07. เล็กลง.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 3\อัสนี - วสันต์ - 08. เหลือเก็บ - เหลือจ่าย.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 3\อัสนี - วสันต์ - 09. ไม่จบ.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 3\อัสนี - วสันต์ - 10. สุขใจ.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 3\อัสนี - วสันต์ - 11. อเมริกา.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 4\อัสนี-วสันต์ - 01. ผักชีโรยหน้า.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 4\อัสนี-วสันต์ - 02. ขลุ่ยผิว.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 4\อัสนี-วสันต์ - 03. วีณาแกว่งไกว.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 4\อัสนี-วสันต์ - 04. กระดี่ได้น้ำ.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 4\อัสนี-วสันต์ - 05. กรุงเทพมหานคร.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 4\อัสนี-วสันต์ - 06. บ้าหอบฟาง.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 4\อัสนี-วสันต์ - 07. ดอกไม้ไปไหน.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 4\อัสนี-วสันต์ - 08. สับปะรด.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 4\อัสนี-วสันต์ - 09. น้ำเอย น้ำใจ.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 4\อัสนี-วสันต์ - 10. กล้าหาญชาญชัย.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 4\อัสนี-วสันต์ - 11. ทำดี ได้ดี.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 4\อัสนี-วสันต์ - 12. รุ้งกินน้ำ.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 4\อัสนี-วสันต์ - 13. ความงามที่แตกต่าง.mp3
อัสนี - วสันต์ - Collection 4\อัสนี-วสันต์ - 14. คิดไปคิดมาเห็นแต่หน้าเธอ.mp3


อัสนี - วสันต์ - ผักชี\01 ผักชีโรยหน้า.mp3
อัสนี - วสันต์ - ผักชี\02 ก็เคยสัญญา.mp3
อัสนี - วสันต์ - ผักชี\03 เสี่ยวรำพึง.mp3
อัสนี - วสันต์ - ผักชี\04 บังอรเอาแต่นอน.mp3
อัสนี - วสันต์ - ผักชี\05 สายล่อฟ้า.mp3
อัสนี - วสันต์ - ผักชี\06 ให้มันเป็นไป.mp3
อัสนี - วสันต์ - ผักชี\07 ทั้งๆที่รู้.mp3
อัสนี - วสันต์ - ผักชี\08 หนึ่งมิตรชิดใกล้.mp3
อัสนี - วสันต์ - ผักชี\09 ขลุ่ยผิว.mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\01 - อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค - ยินยอม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\02 - อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค - เธอปันใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\03 - อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค - ได้อย่างเสียอย่าง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\04 - อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค - รักเธอเสมอ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\05 - อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค - ลงเอย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\06 - อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค - ทั้งทั้งที่รู้.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\07 - อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค - อยากจะลืม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\08 - อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค - อยากได้ยินว่ารักกัน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\09 - อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค - เจ็บแต่ดี.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\10 - อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค - คงเดิม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\11 - อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค - กระดี่ได้น้ำ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\12 - อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค - ยืนหยัด ยืนยง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\13 - อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค - อย่าเลย ขอบใจ.mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\01 - เกี่ยวก้อย - Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\02 - แทนคำนั้น - Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\03 - หัวใจสะออน + สิทธิ์ของเธอ - Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\04 - อยากจะลืม - Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\05-MED~1.MP3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\06 - หนึ่งมิตรชิดใกล้ - Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\07 - ให้เธอ - Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\08 - ก็เคยสัญญา - Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\09 - เธอปันใจ - Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\10 - รักเธอเสมอ - Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\11 - ยินยอม - Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\12 - ลงเอย - Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\13 - ทำดีได้ดี - Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\14 - คนสุดท้าย - Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\15 - ได้อย่างเสียอย่าง - Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\16 - ร่ำไร - Concert อัสนี & วสันต์.mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track\01 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - รักชนะทุกอย่าง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track\02 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - รักใครไม่เป็น.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track\03 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - คนสุดท้าย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track\04 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - คนหัวใจสิงห์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track\05 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - น้ำเอยน้ำใจ (2009).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track\06 - อัสนีย์ Ft. แอ๊ด คาราบาว - ทรงพระเจริญ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track\07 - อัสนี & วสันต์ โชติกุล - เรือนแพ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track\08 - อีสซึ่น - อยากให้เธอรู้.mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\01 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 - เบิกโรง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\02 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 - เพลงป่า.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\03 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 - ทำดีได้ดี.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\04 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 - เธอปันใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\05 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 - กรุงเทพมหานคร.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\06 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 - บ้าหอบฟาง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\07 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 - วัวลืมตัว.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\08 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 - หนึ่งมิตรชิดใกล้.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\09 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 - ทองไม่รู้ร้อน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\10 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 - ยินยอม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\11 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 - ฉันเสียดาย + ผักชีโรยหน้า.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\01 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 - เบิกโรง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\02 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 - เสียวรำพึง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\03 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 - ไม่เป็นไร.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\04 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 - ก็เคยสัญญา.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\05 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 - สายล่อฟ้า.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\06 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 - เดี่ยวกลอง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\07 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 - เลยตามเลย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\08 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 - สิทธิ์ของเธอ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\09 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 - Medley (บังเอิญ + บังอร + ยินดี + กุ้มใจ + ข้าวเย็น).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\10 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 - ได้อย่างเสียอย่าง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\11 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 - รักเธอเสมอ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\12 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 - คนสุดท้าย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\13 - คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 - ลูกผู้ชาย.mp3


อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\01. นิโคล เทริโอ - ยินยอม.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\02. ตุ้ย ธีรภัทร์ - I LOVE YOU.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\03. แพท สุธาสินี - คนสุดท้าย.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\04. แมว จิรศักดิ์ - ร่ำไร.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\05. อ้อม สุนิสา - วัวลืมตัว.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\06. Zita Zalai - ห้องของฉัน.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\07. ไมค์ ภิรมย์พร - หัวใจสะออน.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\08. พลพล - อย่าเลย ขอบใจ.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\09. เสาวนิตย์ นวพันธ์ - คนหลายใจ.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\10. พิชัย จิราธิวัฒน์ - ลาก่อน.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\11. พงษ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา - ขลุ่ยผิว.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\12. แพท สุธาสินี - คนสุดท้าย (Backing Track).mp3


อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\01. โต Sillyfools - ทั้งทั้งที่รู้.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\02. ลงเอย พี่น้องร้องเพลง อัสนี-วสันต์ - ให้มันเป็นไป.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\03. หนุ่ย Oho - ลงเอย.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\04. ปุ๊ อัญชลี - ก็เคยสัญญา.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\05. มาช่า วัฒนพานิช - ทองไม่รู้ร้อน.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\06. ใหม่ เจริญปุระ - ได้อย่างเสียอย่าง.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\07. โจ-ก้อง - ทำดีได้ดี.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\08. แอม เสาวลักษณ์ - เธอปันใจ.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\09. เสก Loso - อยากได้ยินว่ารักกัน.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\10. ปู Blackhead - อยากจะลืม.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\11. เสก-หนุ่ย-ปู-โต-โจ-ก้อง - สุขใจ.mp3


อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\01 รักเธอเสมอ.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\02 ลงเอย.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\03 ยินยอม.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\04 ก็เคยสัญญา.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\05 หนึ่งมิตรชิดใกล้.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\06 ได้อย่างเสียอย่าง.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\07 หัวใจสะออน.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\08 ลาก่อน.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\09 เธอปันใจ.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\10 รำไร.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\11 อยากจะลืม.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\12 คงเดิม.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\13 เกี่ยวก้อย.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\14 ลาก่อน (บรรเลง).mp3Download [Shared.com]

Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
Part 7

Download [Upfile.mobi]
Part 7
* สำหรับ upfile.mobi เนื่องจากทาง server ฝากไฟล์ปรับเปลี่ยนเรื่องการดาวโหลด จึงทำให้มีปัญหาทางชื่อไฟล์ ไม่ตรงตอนโหลด ให้ทำการเปลี่ยน เป็น 1.part1.rar - 1.part7.rar จะทำให้สามารถโหลดได้ปกติ และแตกไฟล์ได้
ขับเคลื่อนโดย Blogger.